Ontslag afronden met behulp van een advocaat

Je wordt natuurlijk niet zomaar ontslagen. De Nederlandse wetgeving bevat veel beschermende regels en wetten waar iedere werkgever zich aan moet houden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit ontslagen kunt worden.

De werkgever is niet altijd de slechterik

Vanuit het oogpunt van de ontslagen werknemer is de baas natuurlijk de schuldige bij een ontslag. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn.
Er zijn diverse legale redenen waarom je ontslagen zou kunnen worden.

Op staande voet ontslagen

Om maar eens te beginnen met het gevreesde ontslag op staande voet. Als je dat overkomt mag je gerust aannemen dat je het voelde aankomen, er moet namelijk ernstig verwijtbaar gedrag aangetoond worden. Diefstal van goederen of verduistering van geld of ander zaken van waarde, dat zijn de redenen die geaccepteerd worden voor een ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet kan gewoon per brief worden gegeven, er is geer gerechtelijke procedure voor nodig.

Gespannen relatieverhoudingen op het werk

Het kan ook zijn dat de relatie met je baas of met een van je collega’s niet goed meer is. Bij een slechte relatie met je werkgever kan je werk niet de kwaliteit hebben die van je verwacht mag worden. Dit kan een reden zijn voor je baas om je te ontslaan. De vraag daarbij is niet altijd; is er een schuldige, maar wel; is de situatie nog op te lossen. Een rechter kan bemiddeling voorstellen, maar in de meeste gevallen zal een rechter de arbeidsrelatie beëindigen.

Let op, ook te goede relaties op het werk, met name liefdesrelaties kunnen een reden zijn voor het ontstaan van te veel spanningen. Bij de meeste bedrijven zijn liefdesrelaties op het werk een reden voor ontslag.
Normale ontslagprocedure

En natuurlijk, wanneer je je werk niet goed doet zal er op een gegeven moment een situatie ontstaan die niet meer acceptabel is. Vooral bij tijdelijke contracten en uitzendwerk komt het nogal een voor dat mensen in eerste instantie door de werkgever of door een uitzendbureau wel gezien worden als geschikt voor het werk. Maar in de praktijk kan die persoon dan toch niet voldoen. Ook dan is het mogelijk dat je ontslagen wordt. Hier is wel sprake van een normale ontslagprocedure. Dat wil zeggen, eerst wordt het ontslag mondeling aangezegd. Daarna krijg je een brief met een ontslagvoorstel met een vaststellingsovereenkomst (voor meer info kijk op vaststellingsovereenkomst info), of een aankondiging dat het ontslag aangevraagd wordt bij de kantonrechter.

De werknemer is niet altijd schuldig

Als je ontslagen wordt is het niet zo dat je automatisch geen uitkering van de WW krijgt. De werknemer kan een ontslag aanvragen bij het UWV, of via een kantonrechter een ontbindingsprocedure starten. De reden voor het ontslag moet zowel voor het UWV als voor de rechter aangetoond worden. Het is altijd handig een specialist te laten kijken naar de hele procedure. Voor het kantongerecht is het raadzaam je laten vertegenwoordigen door gespecialiseerd jurist of advocaat.

Arbeid Juridische Dienstverlening (AJD)

Het ontslag om bedrijfseconomische redenen moet op een correcte manier aangevraagd worden, te beginnen met een brief aan de afdeling Arbeid Juridische Dienstverlening (AJD) van het UWV Werkbedrijf binnen de regio waar de werknemer zijn werkzaamheden verricht of verricht heeft. Een advocaat kan voor je bekijken of de procedure gevolgd is, of de ontslagreden correct is en of de juiste ontslagvolgorde wordt gehanteerd. Dat is belangrijk om te weten in verband met de (on)mogelijkheid in dienst te blijven, de uitkering en het vinden van ander werk.

Video Presentatie: